InHouse
InHouse
InHouse
Kultur- & merkevarebygging

Vi skal sikre våre kunders markedsposisjoner og utvikle bedriftskulturer. Våre fagfelt er kommunikasjon, design, programmering, reiser og events, forretnings-, og markedsutvikling.

InHouse skal bidra til synlighet og vekst.

Image is not available
Kultur
Kultur
kultur
Selskapets kultur sammen med en tydelig kommunikasjonsstrategi er avgjørende suksesskriterier for vellykket merkevarebygging.

Arbeidet må ses i et helhetlig perspektiv.

Inntrykk
Inntrykk
inntrykk
Det inntrykket kunden sitter igjen med etter et møte med bedriften, sier hvem bedriften egentlig er. Bedriftskulturen påvirker kundens opplevelse og vi er alle merkevaren når vi er på jobb.

Ingen er bedre enn den siste opplevelsen.
Bra nok er verken bra eller nok.

Forstå
Forstå
"STÅSTED" AV SØREN KIERKEGAARD
"Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et bestemt menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finde ham hvor han er og begynne der."

Vi arbeider etter
FORSTÅ > FORMULER > FORTELL

Konsept
Konsept
konsept
Vårt konsept er:
Modulbasert
Skalerbart
Fleksibelt

Det er videre basert på kontinuitet og et helhetlig fokus. Vi blir ditt InHouse kommunikasjonsbyrå og kompetansesenter. Vårt fokus er at du skal nå dine mål.

Footer
Kultur- og merkevarebygging | InHouse AS i Sandefjord
we mind your business
InHouse AS
Fokserødveien 31, 3241 Sandefjord
Org.nr. 921 694 458
© INHOUSE AS 2022