Employer Branding – for et sterkere arbeidsmiljø

Styrk samhold, engasjement, stolthet og lojalitet på arbeidsplassen.

InHouse Olympiade

De fleste bedrifter ser verdien av å skape gode relasjoner internt for sine ansatte. Man ser viktigheten av å styrke samhold, engasjement, stolthet og lojalitet på arbeidsplassen. Vi vet at engasjerte medarbeidere blir lenger i organisasjonen, bidrar mer til bunnlinjen og er mer opptatt av å levere kvalitet. Vi vet også at slike medarbeidere utkonkurrerer sine konkurrenter med 202 prosent.

Aktiviteter og sosiale sammenkomster på nye arenaer styrker og ivaretar dette. Dessverre viser det seg at organiseringen av disse alt for ofte havner på overfylte pulter og dermed langt ned i prioriteringsbunken.

Enkelt å organisere

InHouse Olympiaden gjør dette enkelt å organisere. God planlegging er avgjørende. Vi starter prosessen med en kort brief med dere på hvordan dette foregår i dag, før vi jobber frem forslag på aktiviteter som kan passe. Disse settes sammen i et årshjul som kommuniseres gjennom en egen nettside med tilpasset design. Det hele settes sammen som en helårskonkurranse med jevnlige resultatoppdateringer og små videosnutter.

Vårt fokus er å gjøre det enkelt for deg å gjennomføre aktiviteter og skape engasjement hos dine ansatte. Eksempelvis presenterer vi menneskene bak bedriftens suksesshistorier med enkle videoproduksjoner og at året avsluttes med egen Award kveld, mimring fra året og festmiddag!

Kontakt oss for å få mer om employer branding og InHouse Olympiade?

Se hele vår verktøykasse med tjenester

Footer
Kultur- og merkevarebygging | InHouse AS i Sandefjord
we mind your business

InHouse er et kreativt byrå i Sandefjord som leverer tjenester innen design, event, reiser og kultur.

InHouse AS
Fokserødveien 31, 3241 Sandefjord
Org.nr. 921 694 458
© INHOUSE AS 2022